Zabezpečení staveb

Zabezpečujeme stavby přechodným dopravním značením, mobilním oplocením i plotovými zábranami, které slouží k ohraničení prostoru staveniště a k zamezení vstupu cizích osob.

Ukázky zabezpečení staveb

1
2
3
4

Provádíme řešení dopravních situací a osazení přechodného dopravního značení po dobu provádění stavebních, společenských a kulturních akcí a mnoho dalšího.

 

Kontakt

    • Jízdárenská 590/2a
    • 68201 Vyškov
    • tel.: 736 444 494
    • e-mail: trasig@trasig.cz